Rumah Berita Melayu Maklumat kewangan Kekayaan Bahagian fesyen Masyarakat SUV Teknologi Permainan Anak Sukan Hartanah Makanan Ibu bapa-anak Kesihatan Cerdas Hotel Hiburan Pendidikan

The latest consultation about Tenglong International Company

2022-04-20

According to the relevant departments in Vietnam, members of the Tenglong international online game platform have complained many times about anomalies on the website platform recently. At present, the relevant departments in Vietnam have decided to impose corresponding penalties on Tenglong International Company as follows:

1. Impose a penalty of 90 billion VND on Tenglong International Entertainment Company.

2. The 20-day closure and rectification to the Tenglong international online game platform.

This penalty will not affect the normal opening of the offline business premises of Tenglong International Company.

Vietnamese Ministry of Finance.

Date: April 20, 2022

Penafian: Artikel ini diterbitkan semula dari media lain. Tujuan mencetak semula adalah untuk menyampaikan lebih banyak maklumat. Ini tidak bermakna laman web ini bersetuju dengan pandangannya dan bertanggungjawab ke atas keasliannya, dan tidak menanggung tanggungjawab undang-undang. Semua sumber di laman web ini dikumpulkan di Internet. Tujuan perkongsian adalah untuk pembelajaran dan rujukan sahaja. Sekiranya terdapat pelanggaran hak cipta atau harta intelek, sila tinggalkan mesej.
© Copyright 2009-2020 malaysounds      Hubungi kami   SiteMap